کتاب مقاله بیماری آرایش

 بررسی تغییرات فلاونوئید هسپریدین طی نمو میوه نارنگی محلی (.Citrus reticulata Blanco)

نوشته شده توسط همکلاسی
  

style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
عنوان مقاله  بررسی تغییرات فلاونوئید هسپریدین طی نمو میوه نارنگی محلی (.Citrus reticulata Blanco)

dir="ltr"> نشریه

مجله علمی کشاورزی شهریور ۱۳۸۴

dir="ltr"> نویسنده

 امیدبیگی رضا,همتی خدایار

dir="ltr"> حجم
فایل

۲۱۳
کیلو بایت

dir="ltr"> دریافت مقاله

title=" بررسی تغییرات فلاونوئید هسپریدین طی نمو میوه نارنگی محلی (.Citrus reticulata Blanco)">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

کلمات کلیدی :

 فلاونوئید، هسپریدین، نارنگی محلی، زمان برداشت، میوه، گلدهی

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  مطالعه بعضی صفات کمی و واکنش ژنوتیپ های جو لخت (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط تنش گرمای انتهایی

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  مطالعه بعضی صفات کمی و واکنش ژنوتیپ های جو لخت (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط تنش گرمای انتهایی

  dir="ltr"> نشریه

  مجله علوم زراعی ایران ۱۳۸۱

  dir="ltr"> نویسنده

   جهان بین شاهرخ,طهماسبی سروستانی زین العابدین,مدرس ثانوی سید‌علی محمد

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۱۹۷
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" مطالعه بعضی صفات کمی و واکنش ژنوتیپ های جو لخت (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط تنش گرمای انتهایی">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   جو لخت، تنش گرما، شاخص تحمل، شاخص حساسیت

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  بررسی میزان اشتغال زایی چغندرقند در ایران

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  بررسی میزان اشتغال زایی چغندرقند در ایران

  dir="ltr"> نشریه

  مجله چغندر قند ۱۳۸۶

  dir="ltr"> نویسنده

   نیکویی علیرضا,باقری ابوالقاسم,سلیمانی پور احمد,شیروانیان عبدالرسول,زارع شجاعت,نعمتی عادل,ابراهیمیان حمیدرضا

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۴۸
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" بررسی میزان اشتغال زایی چغندرقند در ایران">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم، چغندرقند، شکر ناخالص، نمونه گیری تصادفی، نیروی کار

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد

  dir="ltr"> نشریه

  نهال و بذر آذر ۱۳۸۵

  dir="ltr"> نویسنده

   فرجی ابوالفضل

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۱۷۰
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" اثر عوامل زراعی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره کلزا در منطقه گنبد">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   کلزا، ژنوتیپ، فاصله ردیف، میزان بذر، عملکرد دانه

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون Puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون Puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه

  dir="ltr"> نشریه

  نهال و بذر آذر ۱۳۷۹

  dir="ltr"> نویسنده

   سعیدی عباس،نیازی علی

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۰۸
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون Puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   گندم، زنگ زرد، دوره کمون، وراثت پذیری، ترکیب پذیری

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذر کار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (Onobrychis sativa)

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذر کار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (Onobrychis sativa)

  dir="ltr"> نشریه

  منابع طبیعی ایران بهار ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   مینایی سعید,احمدی چناربن حسین,عراقی محمدکاظم

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۴۶۸
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذر کار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (Onobrychis sativa)">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   چرخ فشار، ماشین بذرکار مرتعی، فشردگی خاک، اسپرس، عملکرد

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبلان

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبلان

  dir="ltr"> نشریه

  نهال و بذر آذر ۱۳۸۲

  dir="ltr"> نویسنده

   توکلی علیرضا

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۴۲۷
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبلان">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   گندم دیم، آبیاری تکمیلی، نیتروژن، عملکرد دانه، اجزای عملکرد

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  هدایت هیدرولیکی خاک ها و نحوة کاربرد آن در طراحی شبکه های زهکشی

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  هدایت هیدرولیکی خاک ها و نحوة کاربرد آن در طراحی شبکه های زهکشی

  dir="ltr"> نشریه

  مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تابستان ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   مهدیان محمدحسین

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۱۵
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" هدایت هیدرولیکی خاک ها و نحوة کاربرد آن در طراحی شبکه های زهکشی">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   روش های بالا و زیر سطح ایستابی، روش مکنیل، زمین آمار، کیفیت آب، هدایت هیدرولیکی، مدل طبیعی

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  بررسی زمان و نحوه سقط جنین در چند رقم انگور بی دانه به منظور نجات جنین آن ها

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  بررسی زمان و نحوه سقط جنین در چند رقم انگور بی دانه به منظور نجات جنین آن ها

  dir="ltr"> نشریه

  نهال و بذر شهریور ۱۳۸۰

  dir="ltr"> نویسنده

   عبادی علی،آتش کار داریوش،دهقانی یحیی

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۵۸۷
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" بررسی زمان و نحوه سقط جنین در چند رقم انگور بی دانه به منظور نجات جنین آن ها">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   انگورهای بی دانه، سقط جنین، محیط کشت

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  بهره وری عوامل و نهاده های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  بهره وری عوامل و نهاده های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

  dir="ltr"> نشریه

  مجله چغندر قند ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   محمدی حمید،موسوی سیدنعمت اله،کفیل زاده فرشید،رحیمی مجید

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۸۵
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" بهره وری عوامل و نهاده های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   اقلید، بهره وری، هزینه عوامل، تابع تولید، چغندرقند، کشش تولید، نهاده ها

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش